Turizmas


Joniškis

   Joniškio rajono plotas – 1151 kv. km. Rajono administracinis centras Joniškis, 37 km nuo Šiaulių. Didžioji rajono dalis išsidėsčiusi pietinėje Žiemgalos žemumos dalyje, kur netoli sienos su Latvija yra žemiausia rajono vieta (34 m.). Aukščiausia rajono vieta (94 m) yra rajono pietvakariuose, Linkuvos kalvagūbryje, skiriančiame Žiemgalos žemumą nuo Ventos vidurupio ir Mūšos - Nemunėlio žemumų pakraščių. Rajone priskaičiuojami 49 upės ir upeliai, 28 dirbtiniai vandens telkiniai, 2 ežerai. Joniškio rajone naudojamas požeminis vanduo, yra 25 vandenvietės) Per rajoną teka Mūša, Sidabra ir Švėtė, nemažai smulkių upelių. Miškingumas 16%, daugiausia mišrūs miškai. Didžiausi – Tyrelio, Žagarės, Didmiškis.

Joniškio krašte jaučiama pietinės Latvijos ekonomikos ir etnografijos įtaka, pastebimas šio krašto gyventojų panašumas į žmones gyvenančius kaimyninės Latvijos pietuose.

Joniškio rajono šiaurine dalimi tęsiasi 78 km Lietuvos Respublikos valstybinė siena su Latvijos Respublika. Rajone yra du sienos kirtimo punktai: Kalvių ir Žagarės. Atstumas tarp šių postų apie 30 km.

Rajono centras – Joniškio miestas, užimantis 895 ha teritoriją.

Lankydami Joniškio kraštą, galite individualiai naudotis sudarytais turizmo maršrutais:

Paslaptingi piligrimų takai

Žydų kultūrinis ir religinis paveldas

Skaisčios girios takais

Unikali Žagarės istorinė aura

Joniškio krašto istorijos vingiai

Joniškio rajono savivaldybės gyventojų skaičius, informacijos šaltinis: LR Statistikos departamentas:

Rodikliai

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Gyventojų skaičius

24306

23807

23147

22449

21594

Vaikų skaičius

4411

4225

4025

3816

3636

Jaunimo skaičius

4997

4875

4679

4509

4208

Senjorų skaičius

4874

4866

4891

4878

4846

Joniškis iš paukščio skrydžio

Joniškio rajono panoramos

  

Puslapis "Turizmas" atnaujintas 2018-04-25