Struktūra ir kontaktai


Viešoji įstaiga Joniškio verslo informacijos centras (įstaigos kodas – 300053529, toliau Joniškio TVIC) įkurtas 2004 m. rugsėjo 10 d. nuo įkūrimo pradžios buvo vienas iš paslaugų verslui infrastruktūros tinklų įstaigų,  o nuo 2008 m. pradžios pradėjo teikti ir turizmo informacijos paslaugas atvykstantiems turistams ir Joniškio rajono žmonėms apie lankytinas Joniškio miesto bei regiono vietoves ir objektus.

Joniškio TVIC leidžia ir platina informacinius leidinius, teikia įvairias paslaugas (dokumentų rengimas fiziniams ir juridiniams asmenims), siūlo platų biuro paslaugų pasirinkimą, užsako klientams keltų bilietus, turizmo paslaugų paketus. Bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis ir įmonėmis organizuojant mokymus, renginius, akcijas, kurie reprezentuoja miestą ir regioną, dalyvauja turizmo ir verslo parodose, akcijose, konsultuoja interesantus verslo ar turizmo klausimais, vykdo prekybą suvenyrais, amatininkų dirbiniais bei Joniškio krašto leidiniais.

Vykdydamas savo veiklas Joniškio TVIC plėtoja turizmo ir verslo sektorių bei didina miesto patrauklumą ne tik turistams, bet ir potencialiems investuotojams, bei pristato Joniškį  kaip patrauklų miestą. Veikla trumpai:

  • Turizmo srityje yra pristatomi rajono ir šalies turizmo rekreaciniai ištekliai, turizmo paslaugos.
  • Verslo srityje teikiamos konsultacijos, pagalba pradedant ir plečiant verslą, vykdomi sklaidos renginiai, seminarai, reklama.

Įstaiga veiklą vykdo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais LR įstatymais ir teises aktais, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais, tarybos sprendimais bei įstaigos įstatais.

Nuo 2015 m. lapkričio 24 d. Joniškio TVIC dalininku tapo Joniškio rajono savivaldybė.

 

Pareigos
Vardas, pavardė
Kontaktai
Direktorė
Jurgita Bučinskienė
+370 426 52388
+370 646 25983 
vic@jvic.lt
Verslo vadybininkė
Simona Kaziliūnienė
+370 426 51636
simona@jvic.lt
Turizmo specialistas (ė)
 
+370 426 52388
turizmas@jvic.lt

 

Mus rasite:

Žemaičių g. 9, 84147 Joniškis


Puslapis "Struktūra ir kontaktai" atnaujintas 2017-10-06