Naujienos

2018-09-17 02:09:55

VVG kvietimai

Sulaukėme kvietimų teikti paraiškas. Joniškio TVIC teikia paraiškų rengimo paslaugą. Paraiškų ES paramai gauti rengimo paslauga apima konkrečiai finansavimo priemonei nustatytų paraiškos formų pildymą, kartu su paraiška pateikiamų dokumentų rengimą (pvz., projekto grynųjų pajamų skaičiavimo, PVM klausimyno, išlaidų pagrindimo ir kt.), konsultacijas dėl kitų su paraiška pateikiamų dokumentų poreikio ir tinkamumo, paraiškos ir pridedamų dokumentų komplektavimą. Paraiškų rengimo metu pirmiausia yra formuluojami projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos, įvertinama galima ES paramos projekto trukmė, planuojami stebėsenos rodikliai, sudaromas projekto biudžetas ir pagrindžiamas išlaidų poreikis. Taip pat yra įvertinami galimi projekto finansavimo šaltiniai, vadovaujantis paramos teikimo reikalavimais dėl projektų tipo, išlaidų tinkamumo ir įmonės finansinių galimybių.

Išsamesnė informacija Joniškio TVIC el.paštu vic@jvic.lt, mob.8-646 25983.