Naujienos

2017-05-08 10:00:00

Naujasis DK: kaip pasirengti naujųjų nuostatų taikymui

Seminaro metu bus apžvelgiamos bendrosios naujojo Darbo kodekso nuostatos, nauji principai ir jų įgyvendinimas, darbo sutarčių institutas. Ypatingas dėmesys skiriamas pakeitimams, padarytiems po Darbo kodekso papildomo svarstymo. Detaliai analizuojamos darbdavio pareigos ir teisės kolektyviniuose darbo santykiuose: nauja darbo tarybų steigimo tvarka, jų santykis su profesinėmis sąjungomis, darbdavio ir darbo tarybų bendradarbiavimo tvarka, informavimo ir konsultavimosi procedūra.
Seminaro metu bus pateikiami praktiniai pavyzdžiai, susiję su darbo santykių reguliavimu darbovietėje, pateikiamos rekomendacijos vidaus teisės aktams.
Seminarą veda, didelę praktinio teisinio darbo patirtį turinti advokatė,
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto lektorė, dr. Vida Petrylaitė, dalyvavusi naujojo „Socialinio modelio" kūrimo grupėje.

Kaina 59 Eur. 
Joniškio verslininkų asociacijos nariams 56 Eur. 
Seminaro trukmė 8 ak.val.
Joniškio turizmo ir verslo informacijos centre, Žemaičių g. 9, Joniškis. 
Registracija tel. 8 426 52388, el.paštu: vilius@jvic.lt

dk