Naujienos

2018-05-10 04:05:33

Dėl prekybos Joniškio miesto dienos šventės metu

Birželio 28 – liepos 1 dienomis vyks Joniškio miesto dienos šventė. Kviečiame visus dalyvauti Joniškio miesto dienos šventinėje mugėje, kuri vyks birželio 30 d. nuo ankstaus ryto.

Visų, norinčių prekiauti šventinėje mugėje (maisto ir pramoninėmis prekėmis), prašome paramos mūsų šventei. Už prekybos plotą 2 x 3 m – parama 30 eurų. Jūsų paramos lauksime iki š. m. birželio 15 d.

Paramos gavėjas: Joniškio rajono savivaldybės administracija, Livonijos g. 4,  84124 Joniškis, sąskaitos Nr. LT75 4010 0404 0017 9710, bankas DnB, banko kodas 40100.

Atvykus į šventę (prekybos vieta bus Žemaičių gatvėje) ir pateikus paramos pervedimo kopiją, šventės organizatoriai suteiks prekybos vietą. Norintys didesnės vietos prekybai – perveda atitinkamai didesnę paramos sumą.

Norintys prekiauti pramoninėmis (ne maisto prekėmis) – pateikia paramos pervedimo dokumento kopiją.

Norintys prekiauti maisto prekėmis, pervedę paramos sumą (30 eurų) iki š. m. birželio 15 d., kreipiasi į Joniškio seniūnę J. Augustinaitienę el. paštu janina.augustinaitiene@joniskis.lt ir atsiunčia įmonės registravimo pažymėjimo (verslo liudijimo), maisto tvarkymo pažymėjimo, paramos pervedimo kopijas ir laisvos formos prašymą, kuriame būtinai nurodoma kuriomis maisto prekėmis bus prekiaujama.

Prašome pasirūpinti generatoriais, kam reikalinga elektros energija.

Norintys teikti maitinimo paslaugas ar prekiauti alkoholiniais gėrimais (taip pat alumi) iki š. m. gegužės 31 d. kreipiasi į Joniškio seniūnę Janiną Augustinaitienę. el. paštu janina.augustinaitiene@joniskis.lt.

Joniškio seniūnijos informacija